ลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ asphalt รับทำถนน

ลาดยางมะตอย Asphalt slope คือการใช้กำลังคนหรือการใช้รถปูยางมะตอยพร้อมปรับระดับตามด้วยรถบดอัดให้แน่นด้วยเครื่องจักรแต่ละขนาดที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของการลาดยางมะตอยว่าต้องการความหนากี่เซ็นติเมตรบนพื้นผิวทางในแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ เทลาดยางมะตอยอีกแล้วใช้รถบดอัดไปเรื่อยๆ ทำการลาดยางมะตอยอย่างนี้ไปจนกว่าได้ความความหนาในระดับที่ต้องการ ทำให้มีความทนทานอย่างมาก เมื่อเราได้ลาดยางมะตอยเพื่อเชื่อมกับพื้นผิวทางเข้าด้วยกันแล้ว เราก็จะได้พื้นผิวทางที่จะมีความแข็งแรง ทนทาน และให้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 ลาดยางมะตอย
ลาดยางมะตอยยางมะตอย คือ วัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียวและความหนืดต่ำ ยางมะตอยนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของยางมะตอยทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุที่เพิ่มเติมลงไป เช่น หินและทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจร