ลาดยางแอสฟัลท์

วัตถุประสงค์การลาดยางแอสฟัลท์มาใช้พื้นถนนผิวผิวคอนกรีต
- ลาดยางมะตอยจะประหยัดและมีราคาถูกกว่า
- สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่าย
- เปิดการใช้งานผิวจราจรได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเนื้องจากการซ่อมบำรุงผิวทาง
- ลาดยางมะตอยอายุการใช้งานก็น้อยกว่า

 ลาดยางแอสฟัลท์
ลาดยางแอสฟัลต์
ลักษณะของยางมะตอย (Asphalt)ที่นำมาใช้การทำถนนลาดยางแอสฟัลท์
-  ยางมะตอย มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด มีอำนาจการยืดสูงหรือเป็นกึ่งของแข็งสีดำหรือ
สีน้ำตาลแก่แกมดำ เป็นของผสมระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรียอ์อื่นๆ
ยางมะตอย ได้มาจากขบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดยยางมะตอยจะเป็นส่วนของน้ำมันดิบ
ที่หนักที่สุด และจะถูกนำไปผ่านขบวนการผลิตเพื่องานลาดยางแอสฟัลท์ต่อไป เพื่อให้ได้
ยางมะตอยที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามต้องการในการทำงานลาดยาง
ลาดยางแอสฟัลท์
ลาดยางมะตอย

- ถนนในเมืองไทยปัจจุบันเป็นการทำถนนลาดยางมะตอย หรือ ลาดยางแอสฟัลท์ เป็นส่วนมาก
การจะสร้างเป็นถนนคอนกรีตนั้นต้องคำนึงถึงว่าเป็นย่านการจราจรที่มีรถวิ่งมากกว่า ๑๐,๐๐๐
คันต่อวัน  ซึ่งเป็นถนนในเขตเมืองใหญ่นั่นเองทั้งนี้เพราะถนนคอนกรีตแม้จะทนทานแต่
ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าถนนลาดยางแอสฟัลท์